Pas op smsfraude

Bij smsfraude sturen criminelen u een sms in de hoop dat u op een link klikt, die de criminelen toegang zal geven tot uw online bankrekening of u een bekeuring laat betalen voor een verkeersovertreding die u nooit ben begaan.

Ook Automatux ontvangt met enige regelmaat van dit soort frauduleuze smsberichten. Het telefoonnummer van Automatux ICT Services is openbaar en daarom makkelijk te misbruiken door cybercriminelen om berichten naar te versturen. Maar ook als uw telefoonnummer niet openbaar is kunt u zulke berichten ontvangen !

Klik nooit en te nimmer op de link onderaan een frauduleus smsbericht

In een kort tekstbericht plus een link/url beginnend met http:// of https:// (een internetadres die u, door erop te klikken, naar een criminele website zal loodsen) wordt gevraagd om een nieuwe bankpas aan te vragen of een openstaande bekeuring te betalen aan het Centraal Justitioneel Incasso Bureau.

Smsfraude maakt misbruik van de onoplettendheid van mensen, door ze een link te laten openen naar een criminele website

Nu steeds meer mensen hun smartphone gebruiken om allerlei financiële handelingen te verrichten van online bankieren tot aan direct betalingsverkeer, moet u goed bewust zijn van een paar simpele feiten;

  • Bankinstellingen zullen u nooit via een smsbericht of email op de hoogte stellen dat u een nieuwe bankpas krijgt en/of deze moet activeren via een link in dat bericht. Dit zal altijd via de post verlopen. Immers de bank kent uw woonadres !
  • Overheidsinstanties en de belastingdienst communiceren met u via de post, ook zij kennen uw woonadres, danwel communiceert u op eigen initiatief in een beveiligde online-omgeving met uw DigiD.
  • Het CJIB kent uw woonadres via uw kentekenbewijs, daarom valt een bekeuring (hoe vervelend dan ook) altijd op uw deurmat, dus via de post en niet in uw berichtenlijst op uw smartphone.

U weet het nu eens en voor altijd:
NOOIT op een link in een smsbericht klikken van een zogenaamde officiële instelling of het nu een bank, belastingdienst, CJIB of andere instantie betreft.

Helaas kunnen we smsfraude voorlopig niet voorkomen. Wel kunt u de lucrativiteit van deze vorm van oplichting een slag toebrengen. Allereerst: trap er zelf niet in !

Wat kunt u tegen smsfraude doen ?

  • Meldt de smsfraude bij uw bank of de bank die men pretendeert te zijn. Elke bank heeft een eigen fraudehelpdesk die u via Google snel heeft gevonden. Zo heeft ABN AMRO bijv. deze webpagina
    Het CJIB ea overheidsinstellingen verwijzen door naar de nationale  fraude helpdesk. De website van de Fraude Helpdesk is zowieso een aanrader vanwege de waarschuwingen voor actuele praktijken van (online) oplichting waar u als brave burger of ondernemer tegenaan kunt lopen (!).
  • Maak een screenshot van het smsbericht (voor Android drukt u de toetsen poweron en volume down tegelijk in, voor iPhone druk de zijtoets en de volume up toetsen tegelijk in) en stuur deze door naar de fraude helpdesk. Wis het valse bericht pas daarna.
  • Waarschuw anderen in uw familie en vriendenkring en vooral senioren die in de praktijk het vaakst slachtoffer zijn van dit soort cybercriminaliteit
  • Meestal versturen de criminelen vanaf verschillende 06-nummers. Eventueel kunt u terugkerende clandistiene telefoonnummers in uw contactenlijst opslaan onder fictieve namen "Blocked-1", "Blocked-2", enz. Vervolgens blokkeert u alle binnenkomende oproepen van dit of deze telefoonnummers incl. berichten.

Waarom toch melden, ookal bent u geen slachtoffer ?

Met de informatie die u verstrekt van de poging tot fraude zal de fraudehelpdesk aan de slag gaan. Men zal ervoor proberen te zorgen dat de criminele website offline wordt gehaald, of dat deze bij providers wordt aangemerkt als frauduleus zodat anderen de website niet langer kunnen bezoeken (vaak ontvangen vele mensen tegelijk zo'n lokbericht). Via hun website waarschuwt de Fraude Helpdesk anderen die soortgelijke smsberichten of emails hebben ontvangen. Hoe minder mensen in een valkuil trappen, hoe minder interessant het is voor boeven om deze uit te graven.

Helaas zullen we voorlopig nog met deze duistere activeiten van cybercriminelen opgezadeld zitten. Maar als u zelf goed oplet, waar u op klikt of waar u uw online bankrekening wachtwoord intoetst.. dan hoeft u niet bang te zijn om te worden opgelicht door middel van zo'n dom smsberichtje. Blijf alert. Succes !