Introductie

"Met Automatux stel ik mijzelf ten doel om zelfstandige ondernemers kleinschalige doch vakkundige diensten te bieden voor alle zaken op gebied van automatisering, waarbij betrouwbare kwaliteit en een no-nonsense aanpak voorop staan. Het service-aspect zie ik daarbij als een onlosmakelijk onderdeel van mijn eigen product."

Marcel Voets

Oprichter & eigenaar van Automatux ICT Services

(aquarel door Nousjka Zijlstra)

Marcel woont in de parel van het noorden de stad Groningen

Vanaf 1999 heeft Automatux meer dan 10 jaar in loondienst gewerkt voor diverse computerfabrikanten (Sky Computers, Acer, Medion, Asus) en servicedienst verlenende bedrijven in de functie van fieldservice engineer. Aansluitend heeft hij een aantal jaren gewerkt als netwerk- en systeembeheerder in het onderwijs en het MKB. Vanaf begin 2012 is hij ondernemer in de stad Groningen met het ict-bedrijf Automatux Computer Services waarbij zowel particulieren als bedrijven worden bediend. In verband met een verdere specialisatie naar de zakelijke markt richt Automatux zich met zijn diensten vanaf 2015 vooral op ondernemers. In 2016 heeft een naamswijziging plaatsgevonden naar Automatux ICT Services.
De diversiteit in het werk als systeembeheerder blijft een belangrijke stimulans. Daarbij bestaat een sterk dienstverlenende instelling en de specifieke wensen van zijn klant tracht hij centraal te stellen. Afspraken en beloftes dienen te worden nagekomen. Hoewel hij bekend is met het typische ict-vakjargon tracht hij zijn opdrachtgevers in klare taal uit te leggen hoe een gegeven kwestie wordt opgelost.
De digitalisering van onze wereld met al haar verworvenheden en positieve invloeden heeft ook een schaduwzijde. Een duistere kant die grote multinationals en de chipproducerende industrie, verblind door dollar- en euro-tekens, maar al te graag verdoezelen. Alleen al in Nederland gooien we jaarlijks 300.000 ton "e-waste" (elektronica-afval) weg. Een deel van het wereldwijde computerafval zal uiteindelijk op vuilnisbelten in ontwikkelingslanden eindigen. Vervolgens kan het gedumpte apparaat het milieu belasten met schadelijke uitlekkende chemicaliën zoals PVC en broom welke giftig zijn voor mens, dier en plant. Automatux ICT Services wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. In zijn bedrijfsvoering maakt hij voor zichzelf alsook zijn klanten keuzes om tot een minimale milieubelasting te komen. Zo worden bijvoorbeeld defecte elektronica altijd op correcte wijze afgevoerd.
De algemene voorwaarden van Automatux ICT Services kunt u hier als PDF bestand downloaden.Indien U het bestand niet kunt openen kunt U het Windows setup programma van Adobe Reader downloaden.

KVK 65769015 te Groningen