Schadeherstel verzekering

Reparatie laptop onder schadedekking

Automatux is u ook graag van dienst bij reparatie van computerapparatuur die onder de schadedekking van uw verzekeringspolis valt.

Bij het herstellen van verzekerde schade stelt Automatux allereerst een taxatierapport op. Daarin wordt alle relevante informatie beschreven (aard van de schade, reparatiekosten ,etc) die nodig is voor schadeherstel. Het rapport dat tevens als offerte kan worden beschouwd wordt voorzien van een fotobijlage.

Met dit schaderapport en een eventueel aanvullend schadeformulier van uw verzekeringsmaatschappij kunt u vervolgens schadeclaim indienen. Na toekenning van uw claim voert Automatux de reparatie conform offerte voor u uit.

Als u graag een beroep op mij wilt doen voor schadeafhandeling van uw computer, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.

Op bovenstaande wijze heeft Automatux onlangs ernstige valschade aan een Acer Aspire notebook verholpen. De foto's zijn daarvan een kort beeldverslag.