Stem TEGEN de Sleepwet

Automatux is in het belang van de privacy van zijn klanten altijd bewust van het beveiligingsaspect. Als de overheid zichzelf juridische bevoegdheden aanmeet die deze principiële bescherming van de privésfeer van burgers met voeten treedt dan is het hoog tijd om hard aan de bel te trekken.

De huidige wet behoeft herziening naar huidige technologische stand

Het is waar dat de huidige wet sterk verouderd is en aangepast moet worden aan de technologische ontwikkelingen van onze tijd.
Echter.. een belangrijk onderdeel in deze wetswijziging het zogeheten sleepnet biedt instanties vrijwel onbeperkte vrijheid om als opsporingsinstantie onverdachte burgers en bedrijven op grote schaal af te luisteren via data-taps en zelfs hacks (=digitaal inbreken). Deze gegevens mogen voor langere tijd bewaard worden ter analyse en zonder inzage gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Dit gaat toch veel te ver ?! Het druist in tegen het principe van de vrije en open democratie welke Nederland is. Als het al riekt naar een "big brother is watching you" deugt er iets niet..

Uw privacygevoelige data zijn geen overheidsbezit

Uit evaluerend onderzoek in Groot-Britannië bleek overigens dat het en masse verzamelen en opslaan van het internetdataverkeer van burgers niet wezenlijk bijdraagt aan een efficiënter opsporingsbeleid. Sterker nog: het blijkt dat het grootschalig tappen van internetgebruikers de pakkans van kwaadwillenden eerder verkleint. De bulk aan niet relevante data groeit zo enorm dat het een negatief effect heeft op het tijdig en gericht vinden van belastende informatie. De data-analysten verdrinken in een zee aan informatie.

"Massasurveillance is niet de oplossing voor terroristische(red.) aanvallen; het is juist het probleem dat ze waarschijnlijker maakt. De overtuiging dat het verzamelen van nog meer ongedifferentieerde gegevens van iedereen, wie ze ook zijn en wat ze ook doen, het op de een of andere manier gemakkelijker maakt om aanvallen te herkennen en tegen te houden, wordt tegengesproken door de pijnlijke gebeurtenissen van het afgelopen decennium. Het is tijd om te stoppen met de schuld in de schoenen te schuiven van Edward Snowden of versleuteling voor de ernstige opsporingsfouten die de inlichtingendiensten zijn begaan. Het is tijd om te erkennen dat de huidige aanpak op basis van massasurveillance simpelweg niet werkt en moet worden vervangen door een meer gerichte, intelligentere en dus effectievere aanpak" Vrij vertaald naar Glyn Moody. Het hele artikel kunt u hier lezen (Engelstalig).

Ongericht data-tappen verkleint de pakkansen

Het is niet de gewoonte van Automatux om zich op dit blog uit te spreken over politieke kwesties. Aangezien voorgestelde sleepnetwet niet alleen journalisten maar ons allen in onze digitale vrijheid aantast, maakt hij hier vanuit professioneel standpunt een uitzondering. Met betrekking tot het aangekondigde referendum over de sleepnetwet op 21 maart 2018 (tijdens gemeenteraadsverkiezingen) kan hij u slechts één advies meegeven:

Stem TEGEN de Sleepnet wet !

Het is geen NEE tegen de beoogde wetsherziening, maar tegen een reeks van componenten die het recht op privacy aantasten waarmee Nederlandse burgers zich op het internet kunnen begeven. De gewraakte regels dienen tegen het licht te worden gehouden met de privacy wetgeving en waar nodig geschrapt danwel aangepast te worden.

"Het argument dat je niets om het recht op privacy geeft omdat je niets te verbergen hebt, is niet anders dan te zeggen dat je niets om vrijheid van meningsuiting geeft omdat je niets te zeggen hebt."

Edward Snowden

UPDATE:


Het Noorden liet zich als een moreel baken zien voor de rest van Nederland.
Een landelijke meerderheid stemde tegen de Sleepwet.
Nu de grote vraag:
durft de politiek (wederom) de wil van het volk te negeren ?

 

Reactie toevoegen