Veilig werken

Corona dwingt ons tot voorzichtigheid

De dreiging van het coronavirus dwingt ons tot aangepaste werkstandaarden.

Aangezien wij als ictbedrijf worden aangemerkt als een cruciale beroepsgroep, willen wij u graag van dienst blijven, zolang we daarbij een goede gezondheid van onszelf alsook die van onze klanten kunnen waarborgen. Automatux tracht daarbij de adviezen van de overheid in de huidige coronacrisis zo nauwgezet mogelijk op te volgen.

Zolang als het veilig kan blijft Automatux zijn klanten bedienen

Bij sommige kwesties kunnen wij computer- of netwerkproblemen prima telefonisch of via een remote support programma oplossen. Wanneer dat niet mogelijk is en bedrijfs- of thuisbezoek noodzakelijk blijkt, streven wij de adviezen na zoals die door overheid en RIVM zijn gegeven. Hierbij doen wij op onszelf, alsmede op onze klanten een dwingend beroep om deze adviezen zonder enige uitzondering na te streven.

Wij hanteren basisprincipes in ons klantencontact

De basisprincipes zijn (onder voorbehoud van wijziging door de overheid):

  • Geen handen geven
  • Afstand houden (minimaal 1,5 meter)
  • In je ellenboog niezen of hoesten
  • Thuisblijven bij luchtwegklachten en koorts (> 38 °C)

Om u als klant een overzicht te geven van de gewijzigde werkwijze hebben wij deze in een flyer samengevat. Hierbij staat Automatux tenallentijde open voor tips en advies van zijn klanten.

 

last updated: dd 9 april 2020